2014-2016

Rok

Modrá pyramida

Klient

Distribuční konference

Název

Distribuční konference

Distrubuční konference společnosti Modrá pyramida je každoročním hodnotícím setkáním managementu s obchodními zástupci z celé České republiky.