2014-2017

Rok

Modrá pyramida

Klient

Distribuční konference

Název

Distribuční konference

Distrubuční konference společnosti Modrá pyramida je každoročním hodnotícím setkáním managementu s obchodními zástupci z celé České republiky.

2017

2014 – 2016