2015

Rok

McDonald's

Klient

OPS Convention

Název

OPS Convention

Business meeting vedoucích manažerů společnosti McDonald’s.

2015