2012

Rok

ŠkoFIN/VWFS

Klient

ŠKOFIN 20 LET

Název

ŠKOFIN 20 LET

Exkluzivní program v areálu plzeňského pivovaru při příležitosti oslavy dvacátého výročí společnosti ŠkoFIN.